Powered By

Free XML Skins for Blogger

Powered by Blogger

Wednesday, December 17, 2008

Jangan bersedih kerana di tangguhkan rezeki mu…

Orang yang tidak sabar menunggu datang nya rezeki dan selalu gelisah kerana semua kesenangannya tidak kunjung tiba adalah seumpama makmum yang mendahului iman dalam solat berjemaah, padahal ia tahu bahawa dirrinya tidak boleh memberi salam sebelum imam. Segala permasalahan manusia dan rezeki itu sudah di tentukan dan ditetap kan sejak 50 ribu tahun sebelum adanya penciptaan itu sendiri.


“semua ketetapan Allah pasti akan datang, maka janganlah kamu meminta-minta agar disegerakan kedatangannya…”(An-Nahl:1)


“…dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak satu pun yang dapat menolak kurniaNya…” (Yunus : 107)

No comments: